Ο Συνήγορος του Πολίτη και στον υπολογιστή σας

Με ένα απλό κλικ στην ιστοσελίδα του Συνήγορου του Πολιτηθα μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αναφορές τους προς την Αρχή,  οι πολίτες.
Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί μέσω του υπολογιστή του να απευθυνθεί στην Αρχή, αλλά και παράλληλα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσής του και να ενημερώνεται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.
Η ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 στάδια:
1) Τη συμπλήρωση της φόρμας υποβολής στην ιστοσελίδα του ΣτΠ
2) Την επιβεβαίωση της αποστολής
3) Την ενεργοποίηση της αναφοράς, πατώντας το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που απολαμβάνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πολίτη.
Στην συνέχεια οι πολίτες λαμβάνουν τον κωδικό παρακολούθησης της αναφοράς τους, ώστε να ενημερώνονται κατά το στάδιο επεξεργασίας της.