Παγίδες για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων – Πως θα τις αποφύγετε

Παγίδες σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και καλούνται να εξοφλήσουν νέα φορολογικά χρέη έστησε το υπουργείο Οικονομικών με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4346/2015. Οι διατάξεις αυτές καθορίζουν πότε ακριβώς επέρχεται απώλεια της ρύθμισης των «100 δόσεων» του ν. 4321/2015, σε περίπτωση δημιουργίας νέων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι διατάξεις προβλέπουν ότι όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιές οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» και καλούνται να πληρώσουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο θα πρέπει, για να μη χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων, να επιλέξουν μεταξύ τριών εναλλακτικών επιλογών:

-είτε να εξοφλήσουν τις νέες οφειλές τους στο Δημόσιο πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες,

-είτε να τακτοποιήσουν τις οφειλές αυτές πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ για να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων,

-είτε να εξοφλήσουν ολοσχερώς τα ποσά των νέων οφειλών το αργότερο σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα.