Παπαμιμίκος: Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Ν.Δ. θα εφαρμόσει κατά γράμμα το καταστατικό του κόμματος

Τη διαβεβαίωση ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Ν.Δ. θα εφαρμόσει κατά γράμμα το καταστατικό του κόμματος, κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, έδωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής και πρόεδρος της ΚΕΦΕ, Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, διαβεβαίωσε χαρακτηριστικά, εγγυούνται την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και την επιτυχή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΦΕ, η οποία είναι αρμόδια για την οργάνωση των διαδικασιών εκλογών του νέου προέδρου, λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

-Η ΚΕΦΕ να βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση

-Να θέσει εκ νέου υπόψη των ενδιαφερομένων τη διάταξη του άρθρου 10, πάρ. 11 του καταστατικού του κόμματος , η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, η σύνθεση της ΚΕΦΕ συμπληρώνεται από ένα μέλος με τον αναπληρωτή του που ορίζει κάθε υποψήφιος και σε περίπτωση απόσυρσης μιας υποψηφιότητας το μέλος και ο αναπληρωτής του που ορίστηκαν παύουν να μετέχουν.

-Να συσταθεί τεχνική επιτροπή υποστήριξης της διαδικασίας στην οποία, κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου του κόμματος, θα κληθεί να ορίσει με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΦΕ τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μεϊμαράκης, όπως άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης, έχουν εκφράσει την έντονη δυσφορία τους για την «ανοικτή» στήριξη του κ. Παπαμιμίκου στο πρόσωπο του κ. Τζιτζικώστα.