Παράταση έξι ή δώδεκα μηνών στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 επιδιώκει το ΥΠ.ΟΙΚ

Παράταση έξι ή δώδεκα μηνών στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επαναπροσανατολισμό των κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 επιδιώκει το υπουργείο Οικονομίας.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος Πατούλης, χαιρετίζει την απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη να ζητήσει παράταση για 6 έως 12 μήνες της προθεσμίας για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό του για τη διακοπή εργασιών χρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ. «Από το Φεβρουάριο του 2015, δεν έχει αποπληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Όλα τα εργοτάξια στην Ελλάδα, σε όλους τους δήμους, έχουν «νεκρώσει» και έχει γίνει διακοπή έργων», σημειώνει ο κ. Πατούλης.

Εκτιμά ότι η μη συνέχιση των έργων θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι, «χωρίς να ευθύνονται οι δήμοι, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με ποινικές, αστικές, πειθαρχικές συνέπειες, που θα επιζητηθούν από τους εργολάβους για τη μη εκτέλεση των έργων».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, Δημήτρης Δρόσης, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της λεγόμενης εξυγίανσης και αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εξετάζεται ποια έργα απ’ αυτά που δεν ολοκληρώνονται στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μπορούν να μεταφερθούν ολοκληρωτικά ή μερικώς στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Από την άλλη, όπως είπε, η Περιφέρεια έχει αναλάβει τη δέσμευση κάποια εκ των έργων αυτών να τα χρηματοδοτήσει η ίδια με δικούς της πόρους, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δρόσης σημείωσε ότι γίνεται και μία προσπάθεια σε πολιτικό επίπεδο να ιεραρχηθούν τα έργα τα οποία πρέπει να τελειώσουν, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.