Παράταση έως την 1η Φεβρουαρίου 2016 στις κατασχέσεις για φοροδιαφυγή

Παρατείνεται για δύο μήνες η έναρξη ισχύος των διατάξεων για τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να επιβάλλει προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα (πχ δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και των χρημάτων σε θυρίδα), σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ.

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η ισχύς των διατάξεων αυτών μετατίθεται στην 1η Φεβρουαρίου 2016 από 1η Δεκεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις αυτές ψηφίστηκαν στο πολυνομοσχεδίο με τα προαπαιτούμενα.