Παράταση παραγραφής για 22.000 φορολογικές υποθέσεις ετοιμάζει η ΓΓΔΕ

Παράταση παραγραφής για τουλάχιστον ένα χρόνο ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), για 22.000 φορολογικές υποθέσεις που χειριζόταν το ΣΔΟΕ. Μάλιστα σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσίλη, έχει ήδη η αξιολόγηση των υποθέσεων και η τοποθέτησή τους σε σειρά προτεραιότητας.

Σύμφωνα πάντα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, βασικό κριτήριο επιλογής των υποθέσεων είναι η εισπραξιμότητα και το πόσο ενεργές και πρόσφατες είναι, ενώ στο συνολικό αριθμό θα προσμετρηθούν και εκείνες οι υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από 1.1.2016 μέχρι και σήμερα.