Περαιτέρω βελτίωση του ΓΕΜΗ για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Για τις ευκολίες που προσφέρουν στις επιχειρήσεις οι εφαρμογές ΓΕΜΗ και τη μάχη που δόθηκε για τη λειτουργία του, μίλησε ο Πρόεδρος ΚΕΕ & ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος σε εκδήλωση που πραγματοποίησε το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με θέμα: “Διαδικαστικά θέματα & εφαρμογές ΓΕΜΗ”. Αναλυτικά, ο κ. Μίχαλος ανέφερε τα εξής:

“Το ΓΕΜΗ, όπως γνωρίζετε, είναι μια βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Ενοποιεί και ψηφιοποιεί όλα τα επιμέρους χειρόγραφα μητρώα και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία.

Ως Μητρώο Δημοσιότητας και νομιμοποίησης των επιχειρήσεων που καταχωρούνται σε αυτό, σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Μιας Στάσης -για τη σύσταση των εταιριών- το ΓΕΜΗ αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο.

Ένα εργαλείο που δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση και για την οικονομία. Μειώνει τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις, αλλά και το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Εξοικονομεί έτσι χρόνο και χρήμα για τον επιχειρηματία και διευκολύνει την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

Ταυτόχρονα, το ΓΕΜΗ συμβάλει σημαντικά και στην αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα, εξοικονομώντας οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Περιορίζει τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση, που αποτελούν παράγωγα της πολυπλοκότητας, της ασάφειας και της αδιαφάνειας σε θεσμικά πλαίσια και διαδικασίες.

Μια επίσης σημαντική δυνατότητα του ΓΕΜΗ είναι η παροχή πολύτιμων πρωτογενών στατιστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του οικονομικού προβληματισμού. Μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών και δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το ΓΕΜΗ συμβάλει συνολικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας. Ουσιαστικά, εκφράζει μια νέα νοοτροπία και πρακτική, ως προς την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και του πολίτη. Μια νοοτροπία η οποία θέλει τις διαδικασίες να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πολίτη και όχι το αντίστροφο. Μια νοοτροπία η οποία προσανατολίζεται στην απελευθέρωση και όχι στην καθήλωση της επιχειρηματικότητας.

Γνωρίζετε ότι τα προηγούμενα χρόνια χρειάστηκε να δώσουμε μάχες για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ:

– απέναντι στην παροιμιώδη αναποτελεσματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης

– αλλά και απέναντι σε πολιτικές και άλλες δυνάμεις που είχαν θέσει στο στόχαστρο τον ίδιο τον Επιμελητηριακό Θεσμό.

Αντιμετωπίσαμε την προσπάθεια να ανατεθεί η αρμοδιότητα τήρησης και διαχείρισης του ΓΕΜΗ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Με αποτέλεσμα, αντί να λειτουργεί ως εργαλείο αποκέντρωσης, να αποτελέσει άλλο ένα γρανάζι στο χάος της γραφειοκρατίας.

Αντιμετωπίσαμε το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε η λειτουργία του χωρίς πλήρες κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς μια λειτουργική μηχανογραφική εφαρμογή, αλλά με μια πλειάδα εμπλεκομένων φορέων: από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μέχρι ασφαλιστικούς φορείς, περιφερειακές ενότητες κτλ.

Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα δεν πάψαμε ποτέ, το δύσκολο αυτό πρώτο διάστημα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να προτείνουμε και να διεκδικούμε βελτιώσεις – κυρίως προς την κατεύθυνση της κατάργησης ή απλοποίησης διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΓΕΜΗ και η Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων, είχαν καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας – σε διεθνείς κατατάξεις όπως αυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας – ως προς τη φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις όπως η κατάργηση του απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου για την ίδρυση ΕΠΕ και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, είχαν ως αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει η Ελλάδα ένα άλμα 110 θέσεων στην κατάταξη Doing Business 2014, ως προς τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων – και να αναφέρεται μάλιστα ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό.

Έκτοτε βέβαια, ελάχιστα έγιναν για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς, τα πράγματα κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ειδικά σε τομείς όπως το ύψος της φορολογίας και η πρόσβαση σε πιστώσεις.

Εμείς, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στις επιχειρήσεις. Τόσο μέσω του ΓΕΜΗ, όσο και μιας σειράς άλλων υπηρεσιών, όπως η Ψηφιακή Υπογραφή που θέσαμε πρόσφατα στην υπηρεσία των μελών μας.

Όσον αφορά το ίδιο το ΓΕΜΗ, στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών που έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες του. Επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, από την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, μέχρι την έκδοση και δημοσίευση των σχετικών ανακοινώσεων.

Στόχος μας είναι επίσης να διασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή αυτοματοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του συστήματος, με σκοπό την αποτελεσματική και διαφανή είσπραξη και κατανομή των πόρων του ΓΕΜΗ.

Τέλος, προγραμματίζουμε – μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων – την οργάνωση νέων υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των πρωτογενών στοιχείων που αποθηκεύονται και ταξινομούνται στο ΓΕΜΗ. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, κλαδικές αναλύσεις, αναπτυξιακές τάσεις ανά κλάδο, Παρατηρητήριο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας κ.ά.

Είμαστε υπερήφανοι γιατί το ΓΕΜΗ αποτελεί μια καθαρά επιμελητηριακή υπηρεσία. Μια υπηρεσία που αποτελεί έμπνευση, πρόταση και διεκδίκηση των Επιμελητηρίων. Μια υπηρεσία που οργανώνεται με πόρους και τεχνογνωσία από τα ίδια τα Επιμελητήρια. Μια υπηρεσία την οποία μόνο τα Επιμελητήρια μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε και να αναδείξουμε το ρόλο και τη συμβολή του ΓΕΜΗ στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας – αλλά και στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας”.