Ποιοι δικαιούνται και πότε καταβάλλεται το δώρο του Πάσχα

Tο δώρο του Πάσχα περιμένουν πολλοί εργαζόμενοι προκειμένου να κάνει τις αγορές του για τις γιορτινές ημέρες.

Το δώρο καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία, βέβαια ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να πληρώσει το δώρο του Πάσχα και νωρίτερα από τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στο δώρο του Πάσχα γίνεται παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Στο Δημόσιο πλέον δεν δίνεται δώρο Πάσχα, όπως και στην περίπτωση των συνταξιούχων.