Πουλήθηκε η θυγατρική των Πλαστικών Θράκης στην Τουρκία

Αποχωρεί από την  αγορά της Τουρκίας ο όμιλος Πλαστικών Θράκης, πουλώντας την εκεί θυγατρική του, η οποία εμφάνιζε τα τελευταία χρόνια οριακά αποτέλεσματα. Η κίνση αυτή υπαγορεύθηκε από την εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης  εργασιών στον συγκεκριμένο κλάδο στη γειτονική χώρα.

Τα Πλ. θράκης κατείχαν 50% της τουρκικής εταιρίας  Thrace Teknik. Το πσοστό αυτό πουλήθηκε έναντι 810.000 ευρώ.  Το τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά.  Το όφελος για τον ελληνικό όμιλο  είναι ότι θα ενισχύσει τη ρευστότητα του και θα απαλλαγεί από δανειακές υποχρεώσεις 2,5 δισ. ευρώ .

Η εταιρεία Thrace Teknik  παράγει δοχεία συσκευασίας για παγωτά, γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τελευταία χρόνια  τα αποτελέσματά της ήταν οριακά ζημιογόνα.
Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία οικονομική χρήση, η Thrace Teknik αντιπροσώπευε ποσοστό 1,1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου.