Πριν την ημέρα των Χριστουγέννων οι συντάξεις του Ιανουαρίου

Πριν τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου, Συγκεκριμένα, έως τις 23 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί οι συντάξεις μηνός Ιανουαρίου, κύριες και επικουρικές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Οι ημερομηνίες:

Οι συντάξεις του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου.

Οι συντάξεις του ΙΚΑ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβληθούν στις 23 Δεκεμβρίου.

Οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 22 Δεκεμβρίου.