Προσφυγή κατά προαγωγής δικαστικού στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο σύμβουλος Επικρατείας Γεώργιος Ποταμιάς ζητώντας να ακυρωθεί το από 23.10.2015 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο προήχθη σε αντιπρόεδρο του ΣτΕ ο Ιωάννης Γράβαρης. Ο κ. Ποταμιάς κάνει λόγο στην προσφυγή του για αδικαιολόγητη παρέμβαση στην επετηρίδα των δικαστικών.

Τον περασμένο Οκτώβριο το υπουργικό συμβούλιο είχε καλύψει, μεταξύ των άλλων, την κενή θέση του προέδρου του ΣτΕ και τεσσάρων αντιπροέδρων του ΣτΕ.

Μεταξύ των αυτών που δεν προήχθησαν σε αντιπρόεδρο ήταν και ο κ. Ποταμιάς (15ος στην επετηρίδα), ο οποίος υποστηρίζει ότι με την προαγωγή του 18ου στην επετηρίδα κ. Γράβαρη παραβιάστηκαν οι όροι του άρθρου 90 του Συντάγματος που καθορίζει ζητήματα προαγωγών δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με τον κ. Ποταμιά, παραβιάστηκαν οι όροι: α) της απαγόρευσης της αδικαιολόγητης επέμβασης στην επετηρίδα των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών που έχουν τα νόμιμα προσόντα για την επιλογή σε κενές θέσεις αντιπροέδρων, γιατί αυτό προσβάλλει τον πυρήνα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, β) της ουσιώδους διαδικασίας, καθώς δεν ζητήθηκε η γνώμη της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, όπως προβλέπει ο «νόμος Καστανίδη» (3841/2010) και γ) του «νόμου Καστανίδη» σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούσε να πληρώσει κενή θέση αντιπροέδρου ο 18ος στην επετηρίδα σύμβουλος Επικρατείας, κ. Γράβαρης.

Τέλος, ο κ. Ποταμιάς αναφέρει ότι, μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, απαγορεύεται η αδικαιολόγητη ανατροπή της σειράς αρχαιότητας (επετηρίδα) των δικαστικών λειτουργών που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα προς προαγωγή στον βαθμό του αντιπροέδρου.