Προσφυγική κρίση σε Ιταλία και Ελλάδα: Πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ΕΕ;

Η Ska Keller ζητά από τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να φροντίσουν άμεσα για τη μετακίνηση χιλιάδων προσφύγων σε άλλες χώρες της ΕΕ.