Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2016: Πόσα διακυβεύονται;

Καθώς τα κράτη μέλη προσπαθούν να εξισορροπήσουν τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαφωνούν για τις περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ του επόμενου έτους.

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους.