Πρωτογενές πλεόνασμα 2,376 δισ. ευρώ στο α’ τετράμηνο του έτους

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,376 δισ. ευρώ εμφάνισε στο α’ τετράμηνο του έτους (Ιανουάριος – Απρίλιος) ο προϋπολογισμός του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα ανερχόταν στα 566 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Την ίδια ώρα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα 494 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 510 εκατ. ευρώ το 2015 και στόχου για έλλειμμα 2,284 δισ. ευρώ.

Οι βελτιωμένες επιδόσεις οφείλονται εξ’ ολοκλήρου στη μείωση των δαπανών κατά 2,2 δισ. ευρώ, καθώς τα έσοδα αντίθετα, σημείωσαν πτώση κατά 488 εκατ. ευρώ.

Έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,674 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 488 εκατ. ευρώ (3,0%) έναντι του στόχου.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 14,107 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 325 εκατ. ευρώ (2,4%) έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων παράλληλα, ανήλθαν σε 978 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (916 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υποχώρησαν στα 1,567 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 813 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τον Απρίλιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,177 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 412 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,165 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 44 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ενισχύθηκαν σε 216 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 73 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (143 εκατ. ευρώ).
Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου ανήλθαν στα 16,167 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 2,279 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (18.446 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,249 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,077 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, λόγω κυρίως, της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,817 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 255 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 78 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 98 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 15 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 919 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον Απρίλιο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,547 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 531 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,886 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 653 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 339 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 121 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.