Πρωτογενές πλεόνασμα 386 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση τον Ιανουάριο

Πλεόνασμα ύψους 287 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση τον Ιανουάριο του 2016 έναντι ελλείμματος 217 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σε 3,153 δισ. ευρώ, από 3,133 δισ. ευρώ το 2015.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 3,392 δισ. ευρώ, από 3.200 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 386 εκατ. ευρώ από έλλειμμα 149 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι στις δαπάνες περιλαμβάνεται ποσό ύψους περίπου 1.152 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.