Πρόοδος αλλά και κίνδυνοι για ΕΣΠΑ & μεγάλα έργα

Τις μεταρρυθμίσεις και δράσεις που έχουν συντελεστεί σε οκτώ τομείς από τότε που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση της Task Force, της ομάδας δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα.

Στην έκθεση καταγράφεται η πρόοδος που έχει συντελεστεί αλλά και η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων και στον εξορθολογισμό των δαπανών, σημειώνονται όμως και τα προβλήματα, όπως αυτό της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. 

Όπως αναφέρει η Task Force, η δυναμική της διαδικασίας τεχνικής βοήθειας ανακόπηκε προσωρινά κατά την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, όταν διεξήχθησαν δύο περίοδοι βουλευτικών εκλογών.

Από τον διορισμό της έως σήμερα, η νέα κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία της με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα σε μια σειρά τομέων:

1. Προϋπολογισμός και φορολογία

Η νέα κυβέρνηση έχει εκφράσει σαφώς τη δέσμευσή της για συνολική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος σε ό,τι αφορά τη φορολογική διοίκηση, αλλά και τη φορολογική πολιτική. Το έργο της ενίσχυσης της ικανότητας δημοσιονομικής διαχείρισης βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσο και στο πλαίσιο των αρμόδιων υπουργείων. Στον τομέα της φορολογικής διοίκησης, δρομολογούνται προγράμματα κατάρτισης ή και οργανωτικές αλλαγές σε ορισμένα κύρια πεδία (έλεγχος των εύπορων φυσικών προσώπων και των μεγάλων φορολογούμενων επιχειρήσεων, είσπραξη οφειλών).