Πτώση ο κλαδος χαρτινης συσκευασιας

 

Η εγχώρια αγορά των επιχειρήσεων χάρτινης συσκευασίας εμφανίζει φθίνουσα πορεία, καθώς το 2011 η βιομηχανική δραστηριότητα υποχώρησε περαιτέρω κατά 8,2% υποστηρίζει η Hellastat σε ανάλυσή της.

Το γεγονός αυτό, σημείωνει, επιβεβαιώνεται από τη φθίνουσα πορεία των επιμέρους κλάδων που απορροφούν σημαντικό μέρος ειδών χάρτινης συσκευασίας (π.χ. τρόφιμα: -2,7%, ποτά: -9,3% κ.λπ.). Ακόμα, στην αγορά δομικών υλικών όπως τσιμέντο, ασβέστης και γύψος, παρατηρήθηκε υποχώρηση 37,7% λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας, με άμεσο επακόλουθο τη χαμηλότερη ζήτηση για μεγάλους χαρτόσακους.

Επίσης, η πτώση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου προκαλεί μείωση στη χρήση δευτερογενούς και τριτογενούς χάρτινης συσκευασίας. Άμεση συνέπεια αποτέλεσε η περαιτέρω υποχώρηση της παραγωγής του κλάδου κατά 8,4%.

Σύμφωνα με την Hellastat, ιδιαίτερη αδυναμία της αγοράς αποτελεί η υψηλή εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του χαρτοπολτού που εισάγεται από χώρες του εξωτερικού. Το μειονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή, παρά μόνο αποκομμάτων χαρτιού, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια οι διεθνείς τιμές ακολουθούν ανοδική πορεία, επιβαρύνοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις.