Σειρά προτάσεων για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων κατέθεσε ο ΣΕΒ

ÁÈÇÍÁ-ÃÑÁÖÅÉÁ ÓÅÂ .(EUROKINISSI-ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σειρά προτάσεων για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων κατέθεσε ο ΣΕΒ, ζητώντας, μεταξύ άλλων μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% ετησίως τα επόμενα δέκα χρόνια και δέσμευση ότι τυχόν επιπλέον αλλαγές θα προαναγγέλλονται και δεν θα είναι δυσμενέστερες.

Το κείμενο θα παρουσιαστεί το επόμενο διήμερο στο βιομηχανικό συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος σε ξενοδοχείο της Αθήνας, μαζί με έρευνα για τη συνεισφορά της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία σύμφωνα με την οποία η βιομηχανία καλύπτει το 90% των εξαγωγών προϊόντων και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 1.000.000 εργαζόμενους.

Οι θέσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων περιλαμβάνουν προτάσεις για αλλαγές και άρση αντικινήτρων στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

-Μείωση φόρου για τις μεγάλες επενδύσεις με έκπτωση 20 % του φορολογικού συντελεστή για επενδύσεις από 50 – 100 εκατ. ευρώ ή δημιουργία 250-1000 θέσεων εργασίας (δηλαδή ο συντελεστής από 29 % να πέφτει στο 23,2 %) και άνω των 100 εκατ. ευρώ ή πάνω από 1000 θέσεις εργασίας έκπτωση 30 % (ώστε ο συντελεστής να πέφτει στο 20,3 %).

-Απόσβεση του διπλάσιου της αξίας των παγίων για νέες παραγωγικές επενδύσεις

-Συμψηφισμός των ζημιών με μελλοντικά κέρδη χωρίς χρονικούς περιορισμούς καθώς και συμψηφισμός των ζημιών εταιριών ενός ομίλου με τα κέρδη άλλων εταιριών του ίδιου ομίλου.

-Διατήρηση του φορολογικού πιστοποιητικού.

-Κίνητρα για έρευνα και καινοτομία.

-Συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων που απευθύνονται στις επιχειρήσεις (επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις κλπ.)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η καταγραφή της συνεισφοράς της βιομηχανίας στην εθνική οικονομία, που επίσης πρόκειται να παρουσιαστεί στο συνέδριο.

Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η βιομηχανία εισφέρει σχεδόν τα μισά (49,7 %) έσοδα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 23 δις. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2015) ενώ καταβάλλει 10 % επιπλέον φόρους και εισφορές σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ, αντιμετωπίζει 30 % υψηλότερο ενεργειακό κόστος και διπλάσια επιτόκια δανεισμού σε σύγκριση με την ευρωζώνη.

Επίσης σε 3,9 δισ. ευρώ εκτιμάται το ετήσιο κόστος των διοικητικών βαρών, ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με την ΕΕ (χρειάζονται 1580 ημέρες για απόφαση επί εμπορικής οφειλής), 3,5 χρόνια για τις πτωχευτικές διαδικασίες και 40 % παραπάνω χρόνο για την εκδίκαση διοικητικών υποθέσεων.