Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος – Οι κατηγορίες και οι κλάδοι που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει να έχει ψηφιστεί έως το τέλος Μαΐου

Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό “Στο Κόκκινο” αναφέρθηκε στο είδος και το ύψος των κινήτρων και των επιδοτήσεων, αλλά και τις κατηγορίες και τους κλάδους που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου, ο κ. Λαμπριανίδης διευκρίνισε ότι η ενίσχυση που θα μπορούν να αναζητήσουν κάθε μεγέθους και μορφής εταιρίες έχει τις εξής διαφορετικές μορφές:

-Φοροαπαλλαγή ως 20%, ετησίως και επιμερισμό σε βάθος ως 15 ετών, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης.

-Δημόσια επιχορήγηση από 10% ως 45%, με κριτήρια γεωγραφικά, αλλά και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

-Επιδότηση επιτοκίου.

-Επιδότηση κόστους απασχόλησης.

-Σταθερό για 12 χρόνια φορολογικό πλαίσιο, για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ με δημιουργία τουλάχιστον δύο νέων θέσεων εργασίας ανά ένα εκατ. ευρώ επιλέξιμης δαπάνης.

-Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω Ταμείου Συμμετοχών-fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.

“Ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει οκτώ καθεστώτα ενισχύσεων: Μηχανολογικού εξοπλισμού, γενικής επιχειρηματικότητας, νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα, συνεργειών και δικτυώσεων, ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών-Ταμείων Συμμετοχών, ολοκληρωμένων χωρικών και κλαδικών σχεδίων και επενδύσεων μείζονος σημασίας” είπε ο ίδιος.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων, πρόσθεσε ο κ. Λαμπριανίδης, είναι κατ’ ανώτατο όριο €100.000 για κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), €150.000 για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, €250.000 για μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και €500.000 για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ύψος ενίσχυσης είναι μέχρι €5 εκατ. ανά επενδυτικό σχέδιο, έως €10 εκατ. ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. “Οι τομείς που θα περιλαμβάνονται είναι ο αγροτοδιατροφικός, ο τουρισμός, η πληροφορική, η φαρμακοβιομηχανία και άλλοι” κατέληξε ο γενικός γραμματέας.

Ο αναπτυξιακός νόμος θα είναι αναρτημένος προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00.