Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουλίου και ώρα 14:00 τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ανάπτυξη της «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» και των φορέων της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού, αλλά ευρέως διαδεδομένου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας. «Πρόκειται για ένα οικονομικό και κοινωνικό παράδειγμα που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, η επέκταση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων, αξιοπρεπών θέσεων εργασίας», σημειώνει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του.

Όπως εξηγεί το υπουργείο, με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η αποσύνδεση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από τις προνοιακές πολιτικές και η ανάπτυξή της ως αυτόνομης παραγωγικής δραστηριότητας που μπορεί να αναλαμβάνεται από όλους τους πολίτες σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Επιπλέον, επιχειρείται η ανάσχεση της μετανάστευσης των νέων, μέσω της δυνατότητας να δημιουργήσουν παραγωγικά εγχειρήματα, και η προώθηση της «κοινωνικής καινοτομίας» ως μιας διαδικασίας που βασίζεται στην ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάμεων.

Παράλληλα, στον νόμο ορίζονται οι έννοιες της «συλλογικής ωφέλειας» και της «κοινωνικής ωφέλειας», της «κοινωνικής καινοτομίας» και της «βιώσιμης ανάπτυξης». Το υπουργείο σημειώνει ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι αόριστο και γενικόλογο ως προς τον προσδιορισμό των εννοιών αυτών, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή κακών πρακτικών στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο επιχειρείται η εύκολη σύσταση και η διαφανής λειτουργία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών εργαζομένων, μέσω της χρήσης της πλατφόρμας ΓΕΜΗ και ο εξορθολογισμός των σχέσεων των ανάμεσα στα μέλη και τους εργαζόμενους των συνεταιριστικών εγχειρημάτων, ενώ προσδιορίζεται και οριοθετείται η εθελοντική εργασία.

Το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης τη σύσταση εθνικής επιτροπής και κυβερνητικής επιτροπής για τον συντονισμό και την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το νομοσχέδιο επεξεργάστηκε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.