Σε επανεκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν προχωράει το υπουργείο Οικονομικών

Σε επανεκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν προτού ενσωματωθούν οι απαλλακτικές διατάξεις για μισθωτούς με μπλοκάκι και φορολογούμενους χαμηλών εισοδημάτων, προχωράει το υπουργείο Οικονομικών.

Η αρχική εκκαθάριση των συγκεκριμένων φορολογικών δηλώσεων δεν περιελάβανε τις απαλλακτικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένοι φόροι για ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες, οι μισθωτοί με μπλοκάκι, όπως και oι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα (ενοίκια κτλ), θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αποδίδουν το πρόβλημα στην καθυστέρηση της εφαρμογής των διατάξεων και διαβεβαιώνουν ότι το ζήτημα θα αποκατασταθεί με νέα εκκαθάριση.