Σε νέα μείωση των επιτοκίων καταθέσεων προχωράει η Εθνική Τράπεζα

Σε νέα μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, κατά 0,02 μονάδες, προχωράει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), λόγω της μείωσης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στις 16 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κατά 0,05 μονάδες, έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των δανειακών και καταθετικών λογαριασμών.