Σε τέσσερα μαθήματα διαγωνίζονται σήμερα υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Σε τέσσερα μαθήματα διαγωνίζονται σήμερα υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που εξετάζονται με το νέο σύστημα των Πανελλαδικών.

Οι παραπάνω υποψήφιοι εξατάζονται συγκεκριμένα στα μαθήματα Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού.