Σε 64 άρθρα εκτείνεται το προσχέδιο του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου

Σε 64 άρθρα εκτείνεται το προσχέδιο του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου το οποίο αποτελεί την ελληνική πρόταση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Οι βασικές πτυχές του κειμένου το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των θεσμών, παρουσιάστηκαν σήμερα από τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο στους προέδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που θα απονεμηθούν από το νέο έτος.

Οι νέες συντάξεις θα αποτελούν το άθροισμα της βασικής σύνταξης η οποία θα χορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας αλλά και της αναλογικής σύνταξης η οποία θα υπολογίζεται επί των πραγματικών αποδοχών με τους ακόλουθους συντελεστές αναπλήρωσης:

image

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν ασφαλιστική εισφορά ίση με το 20% του εισοδήματός τους από την 1/1/2017. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους αγρότες με τη διαφορά ότι το ποσοστό του 20% θα επιβληθεί σταδιακά.

Η πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό

Έτσι,

α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52.

γ. Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.