Στήριξη της Κομισιόν στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Τη στήριξη της Κομισιόν στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο κ. Μοσκοβισί υπενθύμισε ότι το νέο πρόγραμμα βοήθειας περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

¨=εντοπισμό των αδήλωτων καταθέσεων μέσω του ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

=καθιέρωση προγράμματος εθελούσιας γνωστοποίησης στοιχείων με επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων, παροχή σχετικών κινήτρων και εφαρμογή διαδικασιών εξακρίβωσης

=έκκληση προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν και κατέχουν οι Έλληνες πολίτες, και εξεύρεση τρόπου αξιοποίησης αυτών των δεδομένων

=επανάληψη του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στο ζήτημα της φορολογικής διαχείρισης και πλήρης αξιοποίηση της στήριξης αυτής για ανάπτυξη ικανοτήτων

=δημιουργία περιουσιολογίου για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχων

=θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό (σταθερών ή κινητών) δεξαμενών αποθήκευσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

=δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση του ισολογισμού των μητρικών-θυγατρικών εταιρειών με σκοπό τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξέφρασε παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι χάρη σ’ αυτά τα μέτρα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα των κρυφών περιουσιακών στοιχείων.