Στα Λατινικά και στη Χημεία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Στα Λατινικά και στη Χημεία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που δίνουν με το νέο σύστημα (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Θετικών Σπουδών αντίστοιχα), καθώς και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’) που δίνουν με το παλιό σύστημα (Θεωρητικής κατεύθυνσης και Θετικής κατεύθυνσης αντίστοιχα).