ΣτΕ: Κανενός είδους εργασίες διαμόρφωσης στον Εθνικό Κήπο

Κανενός είδους εργασίες διαμόρφωσης στον Εθνικό Κήπο δεν ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του. Αυτό διευκρινίζει, με ανακοίνωσή της, η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου, σε μία προσπάθεια να αποκαταστήσει την σύγχυση που προκάλεσαν στην κοινή γνώμη δημοσιεύματα με τίτλο “Το ΣτΕ ενέκρινε τη συνέχιση της διαμόρφωσης του Εθνικού Κήπου”.

Η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου (ΕΦΕΚ) είχε καταθέσει αίτηση στο ΣτΕ με την οποία ζητούσε την ακύρωση της από 26 Σεπτεμβρίου 2013 απόφασης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την αρχιτεκτονική κηποτεχνική διαμόρφωση του Εθνικού Κήπου.

Όπως αναφέρει η ΕΦΕΚ, “η αίτηση ενώπιον του ΣτΕ, κατά της έγκρισης, από τον Δήμο Αθηναίων, προμελέτης για ανεπίτρεπτες διαμορφώσεις, εντός του Κήπου, μετά από πρόταση της ΝΕΟΝ, απορρίφθηκε για έναν τυπικό λόγο, χωρίς να εξεταστεί περαιτέρω, η βασιμότητά της”.

Παρ’όλα αυτά, όπως προσθέτει η ΕΦΕΚ, με την απόφασή του, το ΣτΕ “επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ειδική φύση και την αυξημένη προστασία, της οποίας απολαμβάνει ο Εθνικός Κήπος. Διευκρινίζει δηλαδή, το Ανώτατο Δικαστήριο ότι, ο Εθνικός Κήπος υπάγεται σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς, λόγω του ιστορικού, αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού, βοτανολογικού, περιβαλλοντικού και δασικού χαρακτήρα του. Για τον λόγο αυτό, για να μπορέσουν να εκτελεστούν έργα μέσα στον Εθνικό Κήπο, απαιτείται η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, πρέπει να εγκριθεί και από τον υπουργό Πολιτισμού. Επιπρόσθετα, απαιτείται η έγκριση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού προηγηθεί η έγκριση της δασικής υπηρεσίας”.

Ως εκ τούτου, όπως τονίζει η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου, καμία διαμόρφωση δεν επετράπη, από το ΣτΕ, στον Εθνικό Κήπο, ενώ επιπλέον, τονίστηκαν οι όροι αυστηρής συμμόρφωσης, σχετικά με την υπόθεση που η ΕΦΕΚ έφερε -ίσως πρώιμα- ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

“Η ΕΦΕΚ παραμένει πάντοτε, θεματοφύλακας του Ιστορικού μας Κήπου, επαγρυπνώντας με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης, για την αποτελεσματική προστασία του, ως σημαντικού πολιτιστικού αγαθού της χώρας μας και της πόλης της Αθήνας” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.