ΣτΕ: Συνταγματική η μείωση των αποδοχών των δικηγόρων που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ

Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τη μείωση των αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων, που απασχολούνται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Απορρίπτοντας ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς των δικηγορικών συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πατρών, το ΣτΕ έκρινε ότι η μείωση των αποδοχών των εν λόγω εμμίσθων δικηγόρων είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας και της οικονομικής ελευθερίας.

Παράλληλα, έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των εμμίσθων δικηγόρων δεν είναι αντίθετη με το άρθρο 1 του
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που προστατεύει τα περιουσιακά δικαιώματα των εμμίσθων δικηγόρων, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται και οι αποδοχές των εν λόγω δικηγόρων.