Στην Ατζέντα: …επιστροφή στη δουλειά!

Οι Σλοβάκοι υπουργοί θα αρχίσουν την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Σλοβάκικης Προεδρίας της ΕΕ ενώ οι ευρωβουλευτές ξεκινούν με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017 και την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.