Στην Ατζέντα: Μικρή ολομέλεια, επιθέσεις στις Βρυξέλλες και απο-ριζοσπαστικοποίηση

Μικρή ολομέλεια που εστιάζει στο 4ο πακέτο σιδηροδρόμων και στη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, συζήτηση για τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες και διαθρησκευτικός διάλογος για τους τρόπους πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης.