Στην Ατζέντα: Το ΗΒ στην ΕΕ, οικονομική διακυβέρνηση, υγεία των ζώων

Δύσκολες συνομιλίες για το δημοψήφισμα του ΗΒ, άμυνα και ασφάλεια στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, και βελτίωση της ποιότητας του αέρα.