Στην Ατζέντα: 4ο σιδηροδρομικό πακέτο και φοροδιαφυγή

Οι ευρωβουλευτές συνεχίζουν την καταστολή της φοροδιαφυγής και οι θεσμοί της ΕΕ συναντιούνται για να χαράξουν συμφωνία για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Επιπλέον, ψήφος για διαστημικές ικανότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.