Στην κατάθεση 16 τροπολογιών έχει προχωρήσει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα

Στην κατάθεση 16 τροπολογιών έχει προχωρήσει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα, που συζητά η Ολομέλεια της Βουλής.

Οι τροπολογίες αφορούν ρυθμίσεις για:

-τους οδηγούς ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας

-το Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας

-την προαγωγή του μητρικού θηλασμού

-θέματα διά βίου μάθησης

-θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

-τη συνεργασία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα καθώς και με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

-την εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων.

-τον μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και διάφορες εξουσιοδοτικές διατάξεις

-τον επανακαθορισμό της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων

-την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών Προσώπων τους

-τη συμπλήρωση – τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 σχετικά με την δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

-ρυθμίσεις σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-ρυθμίσεις για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

-ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας.

-την παράταση ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016.

-την αντικατάσταση του κειμένου της Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.

Η συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» άρχισε με τους εισηγητές των κομμάτων.

Η συζήτηση του σχεδίου νόμου θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο αργά το απόγευμα με την ψήφισή του, ενώ νωρίτερα αναμένεται να μιλήσουν, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.