Στην Κομισιόν τις επόμενες ημέρες τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2015 και οι εκτιμήσεις για το έλλειμμα και το χρέος του 2016

epa04547273 An illustration picture shows a one euro coin in water, which reflects the Greek flag, in Schwerin, Germany, 05 January 2015. The situation in Greece and the monetary policy of the ECB have caused the commom currency euro to drop to its lowest rate since 2006. EPA/JENS BUETTNER

Μέσα στις επόμενες δέκα μέρες θα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δημοσιονομικά στοιχεία για το το 2015 και τις εκτιμήσεις του για το έλλειμμα και το χρέος του 2016.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κάθε Οκτώβριο τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν τα σχέδια των δημοσιονομικών προγραμμάτων τους για το επόμενο έτος στην Κομισιόν. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο τα σχέδια των δημοσιονομικών προγραμμάτων πληρούν τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Νοέμβριο εκδίδει γνώμη για καθένα από αυτά.

Αν και η βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να συνεχιστεί το 2016 λόγω της κυκλικής ανάκαμψης και των χαμηλών επιτοκίων, ωστόσο η Ελλάδα αναμένεται να εμφανίσει φέτος πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά το μέλλον, σε πολλές χώρες απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου ο υψηλός λόγος δημόσιου χρέους να τεθεί σταθερά σε πτωτική τροχιά.

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου 2015, το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να συνεχίσει να υποχωρεί. Αναμένεται πτώση του λόγου του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ, από 2,4% του ΑΕΠ το 2014 σε 1,7% του ΑΕΠ το 2017. Η δε δημοσιονομική βελτίωση αναμένεται να προέλθει εξ ολοκλήρου από την προβλεπόμενη κυκλική βελτίωση και τις μειωμένες δαπάνες για τόκους.

Αλλά και το διαρθρωτικό αποτέλεσμα αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητο έως το 2017. Αυτό αντανακλά βελτιώσεις στην πλευρά των δαπανών, κυρίως υπό μορφή μειώσεων των δαπανών για τόκους, οι οποίες προβλέπεται να αντισταθμιστούν εν γένει από περικοπές των άμεσων φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε διάφορες χώρες. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να σημειώσει συνολικά οριακή πτώση, από 1,8% του ΑΕΠ το 2014 σε 1,7% του ΑΕΠ το 2017, δηλ. σε ελαφρώς αυξημένο επίπεδο σε σχέση με αυτό των προβολών του Ιουνίου.

Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά έως το 2017 παραμένοντας πάντως σε υψηλό επίπεδο. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί από το ανώτατο επίπεδο (91,7% του ΑΕΠ) που είχε σημειωθεί το 2014 και να διαμορφωθεί σε 89,4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2017. Στην Ελλάδα το δημόσιο χρέος το 2017 αναμένεται να αγγίξει το 200% του ΑΕΠ.

Τέλος, η βελτίωση των προοπτικών για το χρέος, αν και συντελείται με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν, εξηγείται κυρίως από τις ευνοϊκές εξελίξεις της διαφοράς επιτοκίου-ρυθμού ανάπτυξης, καθώς και από τη σταδιακή βελτίωση του πρωτογενούς αποτελέσματος.