Στη Βουλή η τροπολογία για το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων

Στα 50 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κόστος για τον φετινό προϋπολογισμό, λόγω της μερικής απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των καινούριων αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση ομοίων παλιάς τεχνολογίας που αποσύρονται, όπως προκύπτει από την τροπολογία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται έως 20 Μαΐου το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων παλιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2001.

Το μέτρο αυτό ισχύει για την παραλαβή:

α) καινούριων επβατηγών ιδιωτικών αυτοκινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές και δεν υπερβαίνουν τα 2.000 κ.ε. και σε φορολογητέα αξία τα 20.000 ευρώ με νά ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης.

β) καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων, με τα ίδια ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ίσχυαν για το 2015.

Επίσης προβλέπεται η επιστροφή της διαφοράς για τα ανωτέρω αυτοκίνητα για τα οποία από το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατηγού ή φορτηγού. Καθορίζονται επίσης τα δικαιολογητικά και η προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης επιστροφής της εν λόγω διαφοράς.