Στις 28 Ιουλίου ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου από τα ασφαλιστικά ταμεία

Στις 28 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου από τα ασφαλιστικά ταμεία και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου.

Το ΙΚΑ και το Δημόσιο θα πληρώσει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιουλίου.

Θα ακολουθήσουν το ΝΑΤ και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) την Παρασκευή, 29 Ιουλίου.

Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα, 1η Αυγούστου.

Οι επικουρικές όλων των ταμείων, μετά την πρόσφατη αλλαγή του νόμου, θα πληρωθούν τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 2 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την Σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016 (κατάθεση την 28 Ιουλίου 2016) θα πληρωθούν:

Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 02/02/2016

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – καθηγητές ΑΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 18/07/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ (πρωτόκολλα μέχρι 06/05/2016)

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο) (πρωτόκολλα μέχρι 31/03/2016)

(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ – εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – καθηγητές ΤΕΙ) (πρωτόκολλα μέχρι 18/07/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ) )

Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών

1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 15/03/2016

2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 02/12/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)

3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 28/02/2016

Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 28/02/2016