Στον πίνακα αφίξεων: Ανταλλαγή δεδομένων των επιβατών των αεροπορικών γραμμών

Έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, σειρά έχει μια ψηφοφορία για την καταγραφή των δεδομένων των επιβατών προκειμένου να αποτραπούν τρομοκρατικές επιθέσεις και σοβαρά εγκλήματα.