Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Διδασκαλική Ομοσπονδία για το ωρολόγιο πρόγραμμα

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για το ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου.

Παράλληλα, 300 και πλέον αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, ζητούν από το ΣτΕ να ακυρωθεί η ίδια απόφαση του υπουργού Παιδείας κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει ότι η διδασκαλία του μαθήματος της αισθητικής αγωγής – μουσικής ανατίθεται σε δασκάλους.

Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, η απόφαση του υπουργού Παιδείας είναι αντισυνταγματική, καθώς για τον καθορισμό των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ακόμα ότι εισάγονται εξαιρέσεις από την δυνατότητα εγγραφής μαθητών στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, καθώς εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται ή είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών ή οι γονείς πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή οι γονείς έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν στην προσφυγή τους ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν τη στοιχειώδη κατάρτιση και εξειδίκευση, όπως και πλήρη ακαδημαϊκή ανάλογη μόρφωση για να διδάξουν το μάθημα της μουσικής, όπως προβλέπει η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται οι αρχές της αξιοκρατίας, της καταλληλότητας και της ικανότητας, ενώ θίγεται το δημόσιο συμφέρον.