Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο ΟΠΑΠ για την επιβολή του ειδικού τέλους

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο ΟΠΑΠ, αξιώνοντας την αναστολή της εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για την επιβολή ειδικού τέλους ανά στήλη σε κάθε παιγνίδι.

Σημειώνεται ότι το σχετικό μέτρο είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση ως ισοδύναμο μέτρο για την αποφυγή της επιβολής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Η κυβερνητική ρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2016, εγείροντας αντιδράσεις τόσο εκ μέρους της διοίκησης του ΟΠΑΠ όσο και των ιδιοκτητών πρακτορείων του Οργανισμού.