Στο 91,7% η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ανερχόταν σε 20,3 δισ. ευρώ (ή 91,7%), έως τις 27 Αυγούστου 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας.

Το ποσό των ενταγμένων έργων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 35,5 δισ. ευρώ (ή 145,8%) και το ύψος των νομικών δεσμεύσεων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 30,6 δισ. ευρώ (ή 125,9%).

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης, τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, οι οποίες επηρέασαν το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών του 2015.

Ενδεικτικά ο υπουργός σημείωσε ότι οι εκκρεμούσες κατανομές στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,33% φέτος τον Αύγουστο ανέρχονταν σε 1 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον ίδιο μήνα ανέρχονται περίπου στα 315 εκατ. ευρώ.

Όμως, από τις αρχές του Αυγούστου έχει ξεκινήσει η σταδιακή ομαλοποίηση των εκταμιεύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού. Ελήφθησαν ήδη τα εξής μέτρα:
αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από 95% σε 100% του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και πρόωρη εκταμίευση του υπολοίπου 5% της αποπληρωμής,

αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.
Τα εν λόγω μέτρα αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετη ρευστότητα σε συνδυασμό με πόρους που θα αντληθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Από πλευράς μας -και σε διαρκή επαφή με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- παίρνουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή και να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ρευστότητας, να ξεπαγώσουν έργα που καθυστερούσαν από έλλειψη ομαλής ροής χρηματοδότησης και να επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί ρυθμοί απορρόφησης. Ας σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι ευρωπαϊκές εισροές ΕΣΠΑ και δεσμεύονται μόνο για πληρωμές ΕΣΠΑ» είπε ο κ. Χριστοδουλάκης.