Συζητούνται από το πρωί στο Πρωτοδικείο οι αιτήσεις του ομίλου «Μαρινόπουλος» για υπαγωγή στο άρθρο 99

Συζητούνται από το πρωί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας οι τέσσερις αιτήσεις του ομίλου «Μαρινόπουλος» για έκδοση προσωρινής διαταγής για υπαγωγή στο άρθρο 99.

Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτήσεων του ομίλου για χορήγηση προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές άσκησαν-μεταξύ άλλων-οι τράπεζες (Παγκρήτια, Πανγαια κ.ά.), το Σωματείο Εργαζομένων, το ΙΚΑ και μεμονωμένες επιχειρήσεις, ενώ παρέμβαση κατά του αιτήματος του ομίλου «Μαρινόπουλος» έγινε από το ελληνικό Δημόσιο.

Οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι η εταιρεία και οι εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να εξαιρεθούν οι τελευταίοι από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ώστε αν δεν πληρωθούν, να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε κατάσχεση.

Η διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου συνεχίζεται.

Και οι τέσσερις αιτήσεις υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 αναμένεται να συνδικαστούν το Σεπτέμβριο.

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες εργαζόμενοι της «Μαρινόπουλος».