Συμφωνία ΔΕΗ-ΥΠΕΚΑ

 

Θα μειώσουμε το κόστος 200 εκατομμύρια, αφήστε όμως να μετακυλήσουμε στην κατανάλωση το κόστος αγοράς ρύπων. Κάπως έτσι δείχνει να έκλεισε η «συμφωνία» ΔΕΗ-ΥΠΕΚΑ για το ύψος των αυξήσεων στο ηλεκτρικό.

Έτσι, η χθεσινή πρώτη απόφαση από τις μία ή δύο που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου για τα τιμολόγια, έφτασε στα επίπεδα 8,5%-11% στις οικιακές, εμπορικές και μικρές βιομηχανικές καταναλώσεις και στο 15% για τις αγροτικές με το 4%-4,5% να αντιπροσωπεύει το κόστος αγοράς ρύπων που πλέον επιβαρύνει απ΄ευθείας τους καταναλωτές.

Όπως γίνεται σαφές, η ΔΕΗ προτίμησε να «πιέσει» τα έσοδα της, αναγνωρίζοντας στην ουσία ότι το κόστος που εμφάνιζε έχει περιθώρια συμπίεσης, από το να απορροφήσει η ίδια το κόστος αγοράς ρύπων, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται στα χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα το κόστος ρύπων που επιβάρυνε τις επιμέρους κατηγορίες τιμολογίων υπολογίστηκε για το 2013 σε 270 εκατομμύρια. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί σημαντικά, εφ΄ όσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσύρει από την αγορά περίπου 300 εκατομμύρια «δικαιώματα» προκειμένου ως κίνητρο για την πραγματοποίηση πράξεων σε παράγωγα και την ενίσχυση των ΑΠΕ. Μία τέτοια προοπτική θα αυξήσει σημαντικά την τιμή των «δικαιωμάτων» η οποία το τελευταίο διάστημα κινείται στα επίπεδα των 6,5-7 ευρώ το ένα.