Συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συνέρχεται σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής για πρώτη φορά μετά την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του.

Αντικείμενο της συνεδρίασης αναμένεται να είναι τα αναγκαία βήματα και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την υλοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες.

Έργο του Κυβερνητικού Συμβουλίου είναι ο συντονισμός της διαλειτουργικότητας των συναρμόδιων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορεών και υπηρεσιών, η αναληψη πρωτοβουλιών, η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και αποφάσεων για τη συγκρότηση επιχειρησιακών και επιτελικών ομάδων, με στόχο την εφαρμογή της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής.