Συνεδριάζει σήμερα η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Συνεδριάζει σήμερα στις 16:00, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία της Ν.Δ., με βασικό θέμα τα οργανωτικά ζητήματα του 10ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη λεωφόρο Συγγρού.