Συνεδριάζει την Πέμπτη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας

ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÓÕÃÃÑÏÕ (EUROKINISSI / ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Συνεδριάζει την Πέμπτη υπό τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής.