Συνεχίζεται η διαδικασία αποσφράγισης των υποβληθέντων φακέλων για τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες

Άρχισε από την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, η διαδικασία αποσφράγισης των υποβληθέντων φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες και καταγραφής των προσκομιζομένων δικαιολογητικών, παρουσία και των νόμιμων εκπροσώπων των υποψηφίων ή των ειδικά εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Συνολικά κατατέθηκαν 11 φάκελοι υποψηφιότητας.

Η διαδικασία διεκόπη στις 22.30 το βράδυ της Δευτέρας και θα συνεχιστεί σήμερα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.