Συνωστισμός για την εθελουσία στον ΟΤΕ

Περισσότερες από 1.460 αιτήσεις εργαζομένων για εθελουσία έξοδο κατατέθηκαν στον ΟΤΕ σε λιγότερο από μια εβδομάδα που ξεκίνησε η διαδικασία μείωσης του προσωπικού από τη διοίκηση του οργανισμού. Τα νέα οικονομικά μέτρα, αλλά και οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και στις αποζημιώσεις έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους να συνωστίζονται στα γραφεία προσωπικού του ΟΤΕ προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ήδη οι αιτήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες της διοίκησης του ΟΤΕ, αλλά και τον τελικό αριθμό των 1.200 εργαζομένων που μπορούν να συμμετέχουν στην εθελουσία έξοδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι συνολικά 1.700 εργαζόμενοι που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν περιθώριο ως τις 26 Νοεμβρίου να υποβάλλουν γραπτώς τις αιτήσεις τους, ωστόσο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όσους τελικά θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό. Από την πλευρά της η Ομοσπονδία Εργαζομένων τονίζει ότι η κατάθεση της αίτησης δεν σημαίνει αυτόματα πως ο εργαζόμενος θα αποχωρήσει τελικώς από την εταιρεία καθώς αναμένουν τις διευκρινιστικές εγκύκλιους από το υπουργείο Απασχόλησης για όσους εργαζομένους κατοχυρώνουν δικαίωμα το 2012.

Η μεγάλη πάντως συμμέτοχη των εργαζομένων στον ΟΤΕ στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου έγκειται και στο γεγονός ότι από τον ερχόμενο Μάρτιο λόγω της μετενέργειας λήγουν τα δικαιώματα που προκύπτουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η αποζημίωση από 25.000 που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί έως 15.000 μια και οι υπάλληλοι στον ΟΤΕ θα αποζημιώνονται ως εργαζόμενοι σε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας.

Αποζημιώσεις
Σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβάλλει προς τους εργαζόμενους ο ΟΤΕ ο μέσος όρος αποζημίωσης για κάθε εργαζόμενο που θα κάνει χρήση του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 127.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση απευθύνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη προϋπηρεσίας -εκ των οποίων τα 15 στον ΟΤΕ-, και θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης (πλήρους ή μειωμένης) από 1/1/2013 έως τις 31/12/2015.

Ο ΟΤΕ έχει θέσει επίσης στη διάθεση των εργαζομένων του και Ανοιχτό Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης το οποίο απευθύνεται στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ και μπορούν να αποχωρήσουν λαμβάνοντας την προβλεπόμενη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, δηλαδή ποσό έως 25.000 ευρώ και επιπλέον μισθούς εννέα μηνών, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και σταθερό μεικτό ποσό 25.000 ευρώ.