Σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με αντικείμενο την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με αντικείμενο την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποφάσισαν το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην ομάδα αυτή θα συμμετέχουν νομικοί και εμπειρογνώμονες και στόχος της σύστασης της είναι η άμεση επεξεργασία του πλαισίου επιλογών σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση, ώστε η κυβέρνηση που θα εκλεγεί στις 20 Σεπτεμβρίου να βρει σε ώριμο στάδιο τις σχετικές προτάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει έγκαιρα καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του νέου προγράμματος η Ελλάδα δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα εστιάζει στην αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των τραπεζών με εξομάλυνση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής, ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων, ενίσχυση της διακυβέρνησης· και αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015 και σε αυτό το πλαίσιο τράπεζες και κυβέρνηση εξετάζουν τρόπους δρομολόγησης των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και η Τράπεζα της Ελλάδος επιθυμούν οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από το βασικό σενάριο της ΕΚΤ να καλυφθούν με αυξήσεις κεφαλαίου μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων με άνοιγμα βιβλίου προσφορών (accelerated book building).

Παραλλήλως, ζητούν οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα αναδείξει το δυσμενές σενάριο να καλυφθούν με μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Bonds – CoCos), τις οποίες θα αποκτήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα ελληνικά αιτήματα βρίσκονται υπό επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP).