Τα νομικό ναρκοπέδιο των μη συναινετικών υιοθεσιών της Ευρώπης

Η διαπραγμάτευση των νομικών συστημάτων μιας νέας χώρας διαμονής στην Ευρώπη μπορεί να αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη για γονείς που τα παιδιά τους λαμβάνουν μέριμνα ή υιοθετούνται χωρίς συγκατάθεση.

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο και ,με ελληνικούς υπότιτλους