Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στο Ντουμπάι ανακοίνωσε ο Όμιλος Κleemann

Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στο Ντουμπάι, με την επωνυμία Kleemann Lifts DMCC ανακοίνωσε ο Όμιλος Κleemann, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του στην τοπική και περιφερειακή αγορά.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε 50.000 ευρώ, με μοναδικό μέτοχο (100%) τη θυγατρική της Kleemann στην Κύπρο, Kleemann Services LTD.

Σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, καθώς και η περαιτέρω προώθηση της συνολικής γκάμας των προϊόντων του ομίλου.

Μέσω της λειτουργίας της νέας θυγατρικής, η διοίκηση της Kleemann προσβλέπει στην ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων του ομίλου.